SzHB

A Szegedi Helyi Bizottság már több mint húsz éves múltra tekint vissza. Mind a hallgatói élet, mind az oktatás szervezésében aktív szerepet vállalunk, a Természettudományi és Informatikai Karon leginkább megszervezett módon.

Ami az oktatási ügyeket illeti, az Oktatási Bizottság munkájában részt veszünk, ahol a kurzusokkal felmerülő problémákat, változtatásokat az oktatókkal megtárgyaljuk, valamint szavazati jogunk van a Fizikus Tanszékcsoport ülésein. Szeretnénk újra minden évben megrendezni a FiVe Fizika Versenyt, ahol egy jó gondolat többet ér minden megtanult képletnél. Ezen kívül tervezzük a jövőben korrepetációs jellegű kurzusok beindítását is.
Változatos programokat szervezünk, amik lehetőséget biztosítanak az aktív, tartalmas kikapcsolódásra, valamint arra, hogy a hallgatók egymással és az oktatókkal az órákon kívül, barátias hangulatban találkozhassanak.
Legjelentősebb programunk a havonta megrendezett Teaház, amelyeken egy-egy oktató bemutatja kutatási területét, majd ezt követően kötetlenül beszélgetünk egymással. A bögréjét mindenki maga hozza, viszont a teát és süteményt mi álljuk. Tudománynépszerűsítő jelleggel a Kutatók –, valamint a Múzeumok Éjszakáján előadásokat tartunk, kísérleteket mutatunk be.
Minden tanév első hetében megrendezzük, a Ne ess pánikba Csütörtök!-öt az elsőéves hallgatók számára. Itt szoktak kialakulni az első egyetemi barátságok, valamint megismerkedhetnek a felsőbbévesekkel, akik tanácsokkal és útmutatással szolgálnak. Ezt szokta egy-két hét múlva követni a Gólyaavató szalonnasütés, melynek keretében kötelezően ajánlottan letehetik az esküt a gólyák.
A sportolási lehetőségeket is biztosítjuk a fizikusok számára, focizásokat, kosarazásokat szervezünk, a kényelmesebbek pedig egy-egy sör társaságában a FiCsó, azaz a Fizikus Csocsó keretén belül terelgethetik a labdát.
Minden évben megrendezzük a Szegedi Nagy Hétvégét, ahol az ország többi fizikushallgatójával összegyűlünk, szórakozunk, ismerkedünk, no meg persze az egyesületi munkákban együtt dolgozunk.
Az elnökség idén úgy alakult, hogy minden tagja harmadéves hallgató lett. Az elnök Moczok Márió, aki már gólyakora óta igen aktív tagja az egyesületnek, s több téren is segíti a hallgatók mindennapjait. Rengeteget dolgozik az egyesület megújításán, tettre kész, sok ötlete van. Az alelnök Bors Noémi, aki szintén aktív szerepet vállal a szervezési feladatokban. Vidám, pörög, és elévülhetetlen érdeme, hogy a fél évfolyam jegyzetét ő biztosítja. A pénzügyekért Bókon András felel. Precizitásával csak komolysága és szorgalma veszi fel a versenyt, a csillagászok ügyét ő képviseli a bizottságban. Titkárunk Körös Pál Csaba kinek szorgalma, segítőkészsége és precizitása nem mérhető egyszerű mértékekkel. Hozzájárul a színfalak mögött az SZHB gördülékeny működéséhez, fejlődéséhez.

Velük olyan csapatot tudhatunk most az SZHB-nak, mely motivált élénk és tettre kész!

Moczok Márió, SzHB elnök